Головне управління ДФС у Вінницькій області інформує про те, що набрав чинності Закон України від 13 липня 2017р. № 2143 «Про внесення змін до підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо незастосування штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію податкових та акцизних накладних внаслідок несанкціонованого втручання в роботу комп’ютерних мереж платників податків»(далі – Закон № 2143).

Отож, за порушення граничних строків:

  • для реєстрації податкових накладних (розрахунків коригування до них), які були складені у період з 1 по 30 червня п.р., в Єдиному реєстрі податкових накладних;
  • для реєстрації акцизних накладних (розрахунків коригування до них), які були складені у період з 1 по 30 червня п.р., у Єдиному реєстрі акцизних накладних

Штрафні санкції, передбачені п.1201.1 статті 1201 та п.1202.1 статті 1202 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) не застосовуються за умови реєстрації вказаних документів у реєстрах не пізніше 31 липня 2017 року.

Крім того, до узгоджених сум податкових зобов’язань із строком сплати 30 червня п.р. штрафні санкції, передбачені абзацом другим пункту 126.1 статті 126 Кодексу ( 10% за порушення до 30 днів термінів сплати податків до бюджету) теж не застосовуються.

Вказаним Законом впроваджено тимчасову (до 31 грудня 2017 року) норму, згідно з якою у разі документального підтвердження втрати або пошкодження інформації (в т.ч. у базах даних обліку платника) внаслідок несанкціонованого втручання в роботу комп’ютерних мереж, платник податків протягом 10 календарних днів з дня набрання чинності Законом № 2143 зобов’язаний письмово повідомити ДПІ за місцем податкового обліку та відновити втрачену або пошкоджену інформацію.

Закон №2143 опубліковано 26 липня 2017 року в «Урядовому кур’єрі» та набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Сектор цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації
Вiдтaк, тaким пaцiєнтaм дoвoдиться шукaти пoрятунку зa мeжaми Укрaїни.

Дoвiдкoвo: зa дaними ВOOЗ Укрaїнa вхoдить дo 17 крaїн, нa дoлю яких припaдaє 70% вiд зaгaльнoї кiлькoстi людeй з гeпaтитaми у свiтi. Eпiдeмioлoгiчнa ситуaцiя з вiрусними гeпaтитaми в Укрaїнi стaє критичнoю i пoтрeбує рiшучих дiй з мeтoю її вирiшeння. Зa oцiнкaми ВOOЗ в Укрaїнi пoнaд 5% (> 2 мiльйoнiв oсiб) iнфiкoвaнi гeпaтитoм С, a рiвeнь iнфiкувaння вiрусним гeпaтитoм В мoжe склaдaти вiд 1 дo 5%.